سیاره غول پیکر مشتری و قمرهای زیبایش رفته رفته به غرب نزدیک میشود و زمان رصد آن کمتر. شما رصدگران می توانید قمرهای گالیله ای مشتری را در این روزها به که وضعیت این سیاره مناسب است به آسانی مشاهده کنید. در ادامه خبر جدول مربوط به قمرهای مشتری و تصویری از آنها را مشاهده خواهید نمود.
 
 
Time (LMT) Sat Event
2007 Aug 15 21:09 I Shadow transit end
2007 Aug 18 21:04 II Transit start
2007 Aug 18 23:37 II Shadow transit start
2007 Aug 18 23:40 II Transit end
2007 Aug 19 22:03 III Transit start
2007 Aug 20 00:24 III Transit end
2007 Aug 20 21:20 II Eclipse reappearance
2007 Aug 21 22:15 I Occultation disappearance

 

مدیر و نویسنده وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب، طراح رصدخانه و بناهای معماری ایرانی

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر و نویسنده وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب، طراح رصدخانه و بناهای معماری ایرانی

banner taghvim

127mm polaris banner nightsky

iranoptic 04

iranoptic 03

فروشگاه

برای پشتیبانی از سایت آسمان شب ایران ابزارهای ستاره‌شناسی خود را از فروشگاه ایران اپتیک خریداری فرمایید، با سپاس از شما دوستان و همراهان گرامی.