آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی
پس از برگزاری موفق ماراتن های موفق مسیه ایران که به شکل ملی و با حضور رصدگران برجسته کشور برگزار شد و با انجام بررسی های گوناگونی که در مورد مسابقه های مشابه در سایر کشورها به عمل آمد، شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران طی سالهای گذشته پیشنهاد جدیدی را برای برگزاری رقابتی رصدی که با شرایط آب و هوایی ایران تطبیق داشته باشد و به نوعی یادآور رصدگران بزرگ تمدن ایرانی باشد را در دستور کار خود قرار داد.
 در جریان پنجمین ماراتن مسیه ایران در خرانق یزد که به دلیل شرایط نامناسب جوی امکان انجام رصد فراهم نشد، داوران که سعی شده بود از بهترین رصدگران کشور انتخاب شوند ، در نشستی همگی با اصل این ایده موافقت کردند و بررسیهای بعدی آن آغاز شد . از همان ابتدا مشخص بود که این رقابت نامی جز رصد گر بزرگ ایرانی را بر خود نخواهد داشت و بدین ترتیب ایده اولیه رقابت رصدی صوفی شکل گرفت. در این رقابت که زمان برگزاری آن ، اواخر تابستان هر سال مشخص شده است ، مجموعه ای از اجرام فهرست مسیه و اجرام سایر فهر ستها به انضمام 9 جرم غیر ستاره ای که صوفی آنها را در فهرست خود آورده است وجود خواهد داشت.
 
 
شاخه آماتوری 2 هدف اصلی را از سامان دهی این رقابت دنبال می کند، نخست افزایش امادگی و توانایی رصدگران اجرام عمق آسمان ایران و دوم زنده نگاه داشتن نام مفاخر علمی و فرهنگی کشور. شاخه اماتوری انجمن نجوم ایران امیدوار است این رقابت را در سالهای آتی تبدیل به رقابتی بین المللی کندتا فرصتی فراهم شود که رصدگران ایرانی و خارجی بتوانند ضمن آشنایی با یکدیگر و انتقال تجربه های خود شبی را زیر اسمان پرستاره ایران به رقابتی دوستانه بپردازند و نام عبدالرحمن صوفی رازی رصد گر برجسته ایرانی و نویسنده کتاب صور الکواکب را زنده نگاه دارند. عبدالرحمن صوفی با رصد و ثبت برخی اجرام غیر ستاره ای برای نخستین بار تفکیکی میان این اجرام و ستارگان قرار داد و همچنین به تصحیح جدول های یونانی ستارگان پرداخت.  دنیای علم به پاس رصدهای چشمگیر و دقیق صوفی نام دهانه ای از دهانه های ماه را به او اختصاص داده است. نخستین دوره رقابت صوفی که امید می رود در سالهای بعد با همین نام تبدیل به رقابتی بین المللی شود، در روزهای 2 و 3 شهریور 1385 در  عباس آباد استان سمنان برگزار شد  که امسال در استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود.
 
دومین رقابت صوفی در شهریور سال 1387 برگزار میشود.
 
شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران دومین دوره رقابت رصدی صوفی را که با هدف تکریم و بزرگداشت مقام علمی عبدالرحمن صوفی رازی طراحی شده است ، در روزهای 7 و 8 شهریور ماه سال جاری در استان سیستان و بلوچستان و با همکاری استانداری این استان و گروههای نجومی محلی برگزار خواهد شد.
 
 ثبت نام در رقابت بین المللی صوفی
 

هزینه ثبت نام در دومین دوره رقابت صوفی 300.000 ریال (30 هزار تومان ) برای اعضا  و 350.000 ریال (35 هزار تومان) برای داوطلبان غیر عضو شاخه آماتوری و 50 دلار برای شركت كنندگان خارجی تعیین شده است که جزییات نحوه پرداخت و انتخاب رصدگران برگزیده این رقابت به زودی به اطلاع خواهد رسید.بنابر اعلام کمیته برگزاری رقابت صوفی محل پیشنهادی برای این رقابت منطقه لادیز در 70 کیلومتری جنوب غرب زاهدان  تعیین شده است.

 1.  توضیحاتی در خصوص دومین دوره رقابت صوفی ایران
 2. نكات مهمی كه متقاضیان شركت در نخستین رقابت صوفی باید به آنها توجه داشته باشند
 

فرم ثبت نام

HTML clipboard

لیست اجرام رقابت صوفی

راهنمای استفاده از لیست :

 • M 7 – OC – Sco – SUFI

 • M7  : نام جرم رصدی

 • OC  : مشخصه جرم رصدی،  OC  خوشه باز، GC خوشه بسته ( کروی )، G کهکشان، BN سحابی، PN سحابی سیاره نما، Cluster with Nebulae  سحابی و خوشه مانند سحابی مرداب یا سه تکه

 • Sco : نام صورت فلکی

 • اگر در آخر نام جرم واژه SUFI قرار داشته باشد، این جرم مربوط به لیست عبدالرحمن صوفی هستند.

 • Telescope به معنی این است که این جرم تنها توسط تلسکوپ رصد خواهد شد.

 • Binocular  به معنی این است که این جرم تنها توسط دوربین دوچشمی رصد خواهد شد.

 

 

 

1.     M 7 – OC – Sco – SUFI 

2.     M 6 – OC - Sco

3.     M 8 - Cluster with Nebulae - Sgr

4.     M 20 - Cluster with Nebulae - Sgr

5.     M 22 - GC - Sgr

6.     M 62 - GC - Oph

7.     M 80 - GC - Sco

8.     NGC 6231 – OC - Sco

9.     NGC 6281 – OC - Sco

10.  NGC 6541 - GC - CrA

11.  NGC 6441 – GC - Sco

12.  M 64 - G - Com

13.  M 97 - PN - UMa

14.  M 108 – G - UMa

15.  M 109 – G - UMa

16.  M 106 – G - CVn

17.  M 94 – G - CVn

18.  M 63 – G - CVn

19.  M 51 - G - CVn

20.  M 101 –  G  - UMa

21.  M 3 - GC - CVn

22.  M 5 - GC - Ser

23.  M 81 – G - UMa

24.  M 82 – G - UMa

25.  M 102 – G - Dra

26.  NGC 5907 – G - Dra

27.  NGC 6949 – G - Cep

28.  M 39 - OC - Cyg

29.  NGC 7243 – OC - Lac

30.  NGC 7331- G - Peg

31.  M 12 – GC - Oph

32.  M 9 – GC  - Oph

33.  M 28 – GC  - Sgr

34.  M 54 – GC  - Sgr

35.  M 55 – GC  - Sgr

36.  M 23 – OC - Sgr

37.  M 16 – OC - Sgr

38.  M 17 - BN - Sgr

39.  M 25 – OC - Sgr

40.  Asterism of Nu1 and Nu2 – Sgr - SUFI

41.  NGC 6716 – OC - Sgr

42.  M 14 - GC - Oph

43.  IC 4665 - OC - Oph - Binocular

44.  IC 4756 – OC – Ser - Binocular

45.  M 11 – OC - Sct

46.  M 26 – OC - Sct

47.  NGC 6712 - GC - Sct

48.  M 75 - GC - Sgr

49.  M 31 – G – And - SUFI

50.  M 32 – G - And

51.  M 110 – G - And

52.  NGC 185 – G - Cas

53.  M 52 – OC - Cas

54.  NGC 40 - PN – Cep - Telescope

55.  NGC 7789 – OC - Cas

56.  NGC 129 – OC - Cas

57.  NGC 457 – OC - Cas

58.  NGC 663 – OC - Cas

59.  M 13 - GC - Her

60.  M 92 - GC - Her

61.  NGC 6229 - GC - Her

62.  NGC 6503 – G - Dra

63.  M 72 - GC - Aqr

64.  NGC 7009 - PN – Aqr - Telescope

65.  M 30 - GC - Cap

66.  NGC 7293 - PN - Aqr

67.  M 74 – G - Psc

68.  M 33 – G - Tri

69.  NGC 752 – OC - And

70.  M 76 - PN – Per - Telescope

71.  NGC 869/884 – OC – Per - SUFI

72.  NGC 891- G - And

73.  M 34 – OC - Per

74.  NGC 1023 – G - Per

75.  Cr 399 – OC – Vul - SUFI

76.  M 71 - GC - Sge

77.  M 27 - PN - Vul

78.  NGC 6934 - GC - Del

79.  M 57 - PN – Lyr - Telescope

80.  M 29 – OC - Cyg

81.  NGC 7582 – G - Gru

82.  NGC 55  -  G - Scl

83.  NGC 300 – G - Scl

84.  NGC 7793 – G - Scl

85.  NGC 613 – G - Scl

86.  NGC 247 – G - Cet

87.  NGC 253 – G - Scl

88.  NGC 288 – GC - Scl

89.  Mel 20 – OC – Per - Binocular

90.  NGC 1342 – OC - Per

91.  NGC 1502 – OC - Cam

92.  NGC 1528 – OC - Per

93.  NGC 246 - PN - Cet

94.  NGC 936 – G - Cet

95.  M 77 – G - Cet

96.  M 45 – OC – Tau - Binocular

97.  NGC 1647 – OC - Tau

98.  NGC 1746 – OC - Tau - Binocular

99.  NGC 1907 – OC - Aur

100.        M 38 – OC - Aur

101.        M 36 – OC - Aur

102.        M 37 – OC - Aur

103.        M 1 - Crab Nebula - Tau

104.        M 35 – OC - Gem

105.        NGC 2158 – OC - Gem

106.        NGC 2403 – G - Cam

107.        M 2 – GC - Aqr

108.        M 15 - GC - Peg

109.        M 42 – DN - Ori

110.        M 78 – DN - Ori

111.        NGC 2244 – OC - Mon

112.        NGC 2264 - Cluster with Nebulae - Mon

113.        NGC 1097 – G - For

114.        NGC 1360 – G - For

115.        NGC 1365 – G - For

116.        NGC 1316 – G - For

117.        NGC 1291 – G - Eri

118.        M 79 - GC - Lep

119.        NGC 2392 - PN – Gem - Telescope

120.        M 50 – OC - Mon

121.        M 41 – OC - Cma

122.        M 44 – OC – Cnc - SUFI

123.        M 67 – OC - Cnc

124.        Asterism of Lambda,  Phi1 and Phi2 –Ori - SUFI

 

*********************************

 
لیست اجرام مشترک بین دوربین دوچشمی و تلسکوپ

1)     M 56 – GC - Lyr

2)     M 70 – GC – Sgr

3)     NGC 1232 – G – Eri

4)     NGC 1269  – G  - Eri

5)     NGC 1851 – GC – Colu

6)     NGC 1893 – OC - Aur

7)     NGC 2539 – OC – Mon

8)     NGC 2683 – G - Lyn

9)     NGC 2841 – G – Uma

10)    NGC 5897 – GC - Lib

11)    NGC 6067 – OC – Nor

12)    NGC 6388 – GC – Sco

13)    NGC 6397 – GC – Ara

14)    NGC 6401 – GC – Sgr

15)    NGC 6520 – OC - Sgr

16)    NGC 6822 – G – Sgr

17)   NGC 6866 – OC - Cyg

18)   NGC 6939 – OC – Ceph

19)   NGC 6940 – OC – Vul

20)  NGC 6946 – G – Ceph

21)  Uranus -  Pelanet – Cap

22)  Neptune – Pelanet - Aqu

 

 *********************************
لیست اختصاصی برای دوربین دوچشمی


1)    M 19 – GC – Oph

2)    M 69 – GC – Sgr

3)    NGC 225 – OC - Cas

4)    NGC 1662 – OC – Ori

5)    NGC 2506 – OC - Mon

6)    NGC 1807 – OC - Tau

7)    NGC 2281 - OC – Auri

8)    NGC 2301 – OC – Mon

9)    NGC 2360 – OC - Cma

10)   NGC 6124 – OC – Sco

11)  NGC 6633 – OC – Oph

12)  NGC 6709 – OC – Aqu

13)  NGC 6723 – GC - Sgr

14)  NGC 7209 – OC – Lac

 
 
*********************************
لیست اختصاصی برای تلسکوپ

1)     IC 342 – G - Cam

2)     NGC 188 – OC - Cep

3)     NGC 2903 – G – Leo

4)     NGC 4244 – G – CVn

5)     NGC 4490 – G - CVn

6)     NGC 4565 – G – CBr

7)     NGC 4631 – G – CVn

8)     NGC 4725 – G - CBr

9)    NGC 5986 – GC - Lup

10)   NGC 6543 – PN – Dra

11)   NGC 6818 – PN – Sgr

12)   NGC 6826 – PN – Cyg

13)   NGC 7006 – GC - Del

14)   NGC 7662 – PN – And

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

celestron banner 02

iranoptic 03

هر هفته یک چهره از آسمان

 • ابرنواختر کهکشان مارپیچی M101

  ابرنواختر کهکشان مارپیچی M101 عکاس: خسرو جعفری زاده ستاره‌ای در همین نزدیکی منفجر شده است و تمام تلسکوپ‌ها برای رصد آن تغییر جهت می‌دهند.[…]

 • آنالما

  آنالما عکاس: پریسا باجلان آنالما شکلی است به صورت عدد هشت لاتین کشیده که با ترسیم موقعیت دقیق، یاعکسبرداری از قرص[…]

 • شَفَق قُطبی

  شَفَق قُطبی عکاس:پریسا عابری شَفَق قُطبی یکی از پدیده‌های جوی کرهٔ زمین است. شفق قطبی پدیدهٔ ظهور نورهای رنگین و متحرک در[…]

رویدادهای آسمان شب را در ایمیل خود دریافت کنید.


Receive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

فروشگاه

برای پشتیبانی از سایت آسمان شب ایران ابزارهای ستاره‌شناسی خود را از فروشگاه ایران اپتیک خریداری فرمایید، با سپاس از شما دوستان و همراهان گرامی.