آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی
رازهای آسمان شب دانشمندان . نویسندگان . هنرمندان . و بسیاری افرادی دیگر را در طول تاریخ به خود جذب کرد و در این راستا هر تمدنی تلاش نمود تا رازهای جهان را کشف ودرک کند. اما علیرغم بسیاری ازاکتشافات عظیم ما هنوز خیلی از اسرار آن را درک ننموده ایم . وقرن بیستم در واقع قرن جهش عظیم در زمینه اکتشافات فضایی بود همچنان تکنولوژی نوین و پیچیده به منظور ادراک خیلی از مجهولات درباره جهان وکهکشان ها در حال پیشرفت است.
جهان ما پر از ماهواره های فضایی و رصد خانه ها وتلسکوپ هایی است که همگی به منظور دستیابی به یک  هدف تدارک دیده شده اند و آن هدف عبارت است از یافتن پاسخ هایی  برای خیلی از سوالات درمورد رازهای فضاست.
==== پیدایش جهان چگونه وچه وقت بود؟                                
  ==== وآیا زندگی درکهکشان های دیگر جریان دارد؟
==== وآیا سیاه چاله امکان انتقال به زمانی دیگر فراهم می نمایند؟
==== وآیا سیاره ای به جز نه سیاره شناخته شده در منظومه ی شمسی وجود دارد؟
==== وآیا جهان ما در حال توسعه است به گونه ای که سرانجام منجمد می شود ؟ یا اینکه مچاله وبه ویرانی منجر می شود؟ا
شاید روزی فرا خواهد رسید که ما پاسخی مناسب بیابیم برای این سوالها وبسیاری از سوالات دیگر که انسان رامتحیر کرده است.
 
*جایگاه زمین
یونا نیان باستان عقیده داشتند که زمین مرکز جهان می باشد . وکیهان شناس یونانی به نام کلاودیوس بطلیموس عقیده داشت که ستارگان وسیاره ها  نا گزیر پیرامون زمین  ( با توجه به نیروی گرانشی آن ها ) در مدار های دایره ای می چرخند واین مدارهای دایره ای را خدایان ایجاد نموده اند . و دیدگاه این کیهان شناس به مدت 1500 سال را در بین جهانیان پذیرفته شده بود .
*زمین گرد
زمین به ظاهر پهن وهموار به نظر می رسد . اما ارسطو به این نتیجه رسید که زمین هموار نیست  و پی برد که  تعداد ستار گانی که می توان آنها را درآسمان ببینی بر اساس موقعیت شما متغیر می باشد؛ نتیجه اینکه ستاره ی در خشان سهیل ممکن است در مصر مشاهده شود اما در یونان قابل مشاهده نباشد  واین امر به دلیل کروی ( نا هموار ) بودن زمین است که در غیر این صورت یعنی در صورت هموار بودن این وضعیت محال بود.
 
 
*جهان مرموز
گالیله (164 2-1564 ) اولین اختر شناسی بود که  با تلسکوپ آسمان را مشاهده می کرد؛ هنگامی که او در هفتم ژانویه سال 1610 میلادی مشتری را رصد کرد ؛ او از آنچه که دید شگفت زده شد؛ او نیز مشاهده کرد که چهار ستاره ی کوچک در مداری نزدیک مشتری قابل رؤیت هستند . این ستاره ها بعضی از قمر های مشتری هستند و اکتشاف وی به عنوان رو یا رویی با اعتقاد رایج حکومت کلیسایی مبنی بر این که زمین مر کز جهان  است  زیرا ثابت شد که همه ی اشیاء دور زمین نمی چر خند افرادی دیگر نیز به نتایجی مشابه ملموس و علمی دست یافته بودند؛ مانند مرد روحانی مسیحی لهستانی نیکولاس کوپرنیکوس . اما گالیله اکنون دلیلی ملموس و علمی یافته است ولی پاپ کلیسای کاتولیک اعلام نمود که نظریه گالیله غلط و غیر منطقی می باشد و به دلیل فشار های زیاد گالیله حرف خود را پس گرفت امادر سال 1632 میلادی پشتیبانی خود از  کوپرنیکوس اعلام نمود و با توجه به این امر پاپ او را احضار کرد در صورتی که از افکارش منصرف نشود تهدید به شکنجه نمود . گالیله به ناچار زیر بار رفت اما در حالی که این موضوع را در ملآء عام اعلام می نمود زمزمه کرد: اما زمین می چرخد. و گالیله در اقامتگاه جبری خود تا سال وفاتش  ( 1642 ) ماند .
                                                                               
 
*به نظر شما تعداد ستارگان موجود در جهان چقدر است ؟
ما می توانیم تقریبا 2000 ستاره را با چشم غیر مسلح در آسمان صاف شب ببینیم . اما براستی کهکشان ما به تنهایی حاوی 100000 میلیون  ستاره می باشد وچه بسا که ممکن است کل جهان شامل 1000000000000000000000 میلیارد تریلیون ستاره می باشد .
*واقعیت یا تخیل؟ !  
براستی که بعضی از بهترین تصورات علمی محقق شد و مشخص گردید که آن پیش بینی ها صحت دارند ؛  اما تا کنون با موجودات فضایی دیدار نکرده ایم یا اینکه هنوز فضا پیمایی با سرعت نور نتوانستیم اختراع کنیم و بنابردیدگاه آلبرت اینشتاین
ساختن فضا پیمایی با سرعت نور هر گز امکان پذیر نمی باشد ؛  بنابرین خیلی از اجزاء جهان دور از دسترس ما خواهند ماند .
 

*افکار متغیر درباره جهان
نظریه بطلیموس توسط نیکولاس کوپرنیکوس (1543-1473 ) به چالش کشیده شد . او دریافت که حرکت سیاره ها بهتر قابل تفسیرخواهد بود در صورتی که خورشید نه زمین به عنوان مرکز جهان تلقی کنیم  اما جرات نیافت نظریه خویش را تا آخرین سال های زندگی خود مطرح کند .
 بر خلاف نظر بطلیموس  کوپر نیکوس معتقد بود که سیاره ها در مدارهای دایره ای حرکت می کنند اما یوهان کپلر( 1630-1571 ) اظهار داشت که مدارهای حرکت سیاره ای بیضی شکل هستند و برای تفسیر این امر اسحاق نیوتن ( 1727- 1642 ) قانون جاذبه زمین را مطرح نمود نیروی که اجسام را به طرف یک دیگر نزدیک می کند . ودر قرن بیستم نظریه های آلبرت انشتین بین جاذبه زمین ومکان و زمان به منظور تفسیر شکل و ابعاد جهان ارتباط ایجاد نمود.

*نام گذاری سیاره ها
رومانی ها و یونانی های  قدیم اعتقاد داشتند که فقط پنج سیاره (به همراه زمین ) وجود دارد ؛ واین سیاره ها را با  نام های الهه های خودشان نامگذاری شده بودند.

- مرکوری ( عطارد ) الهه ی تجارت                                               
- فینوس ( زهره )  الهه ی عشق
- مارس ( مریخ ) الهه ی جنگ                                                                                                        
 - جوپیتر ( مشتری ) آب وهوا را تحت تاثیر خود قرار می دهد
- ساترون (زحل) پدر خدایان بود.
 
جاذبه زمین
بهترین تصویری که می توان برای نظریه نیوتن در مورد جاذبه زمین در نظر گرفت . در سقوط سیب از درخت بر روی زمین  تجسم می یابد همانگونه که در مورد حرکت سیاره ها صدق می کند؛ او دریافت که اجسام یکدیگر رابه شدت بر اساس جرمشان و مربع فاصله اجسام از یکدیگرجذب می کنند ؛ بنابرین به همین دلیل است که مدارات سیاره ها بیضی شکل می باشند.

*تیزهوشی معاصر
آلبرت انیشتین یکی از برجسته ترین دانشمندان فیزیک در قرن بیستم بود ( 1955 – 1879 ) ونظریه و مفهوم مکان را در یک مفهوم تحت عنوان زمان و مکان ادغام کرد.
 بر اساس دیدگاه وی جاذبه زمین بر اساس مدار منحنی زمان و مکان  عمل می کند به نحوی که اجرام آسمانی طبق مسیر های منحنی  حرکت می کنند .

*به سوی خلا
بعد از اینکه یک ستاره ی غول پیکر منفجر شود قلب آن از هم می پاشد به سمت نقطه ای ریز به نام سیاه چاله می رود. جاذبه در سیاه چاله ها بسیار شدید است تا جایی که حتی نور نمی تواند از آن فرار کند.
*رازهای حل نشده
عظیم ترین رازهای حل نشده جهان نوع ومقدار موادی که در آن ها وجود دارد. زیرا کهکشانهای حلزونی از شکل خود به گونه ای محافظت می کنند که انگار آنها خیلی بیشتر از آنچه که  می توانیم ببینیم و تصور کنیم دارای ماده ی بسیار بزرگی هستند ؛ شاید ستاره های  قابل رویت تنها یک دهم مواد تشکیل دهنده  کل جهان را شامل می شود ؛پس بقیه جهان از چه چیزی تشکیل شده است؟
شاید ستارگانی کم سو باشند که ما نمیتوانیم آنها را ببینیم ؟؟؟!!! اما درحقیقت ما هنوز از وجود آنها آگاهی نداریم ؛ و دسترسی به این جوابها بسیار مهم است ؛ زیرا مقدار این ماده بیانگر این نکته مهم است که جهان به افزایش وسعت خود تا ابد ادامه خواهد داد و پایانی یخبندان و منجمد و خالی از همه چیز خواهد داشت؟؟ یا در پایان مچاله خواهد شد و به عدم خواهد رسید؟؟

*نگاهی به آینده
جهان ما تقریبا15 میلیارد سال پیش آفریده شده است  و شروع زندگی بشریت دراین جهان مقدار بسیار نا چیز از این زمان است؛ و شاید صدها و یا هزاران سال دیگر نیاز داریم تا به درک اسرار آفرینش فضا دست یابیم . بر همین اساس برای آگاهی
از تمام سیاره ها و ستاره ها و کهکشانها و دستیابی به جواب بسیاری از سوالات محیر؛ بسیاری از دانشمندان و علاقمندان به این علم همیشه درحال تکاپو برای کشف رازهای جهان می باشند .
 

منابع
فرهنگنامه نجوم و فضا ترجمه بابک امین تفرشی و همکاران
سرگرمی های نجوم ترجمه امید آقائی
دایره المعارف نجوم ترجمه مهناز عسگری
کتاب رازهای جهان نویسنده نایجل هوکس ترجمه اصیل کنعانی زاده
نویسنده مقاله : اصیل کنعانی زاده دانش آموز کلاس ششم مدرسه شاهد شهید معرفی زاده شهرستان شادگان
بسم الله الرحمن الرحیم


 نویسنده : اصیل کنعانی زاده
دانش آموز مدرسه شاهد شهرستان شادگان


سال تحصیلی 95 – 94
مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

celestron banner 02

iranoptic 03

هر هفته یک چهره از آسمان

  • آنالما

    آنالما عکاس: پریسا باجلان آنالما شکلی است به صورت عدد هشت لاتین کشیده که با ترسیم موقعیت دقیق، یاعکسبرداری از قرص[…]

  • شَفَق قُطبی

    شَفَق قُطبی عکاس:پریسا عابری شَفَق قُطبی یکی از پدیده‌های جوی کرهٔ زمین است. شفق قطبی پدیدهٔ ظهور نورهای رنگین و متحرک در[…]

  • هلال صبحگاهی جماد الاول ۱۴۴۴

    هلال صبحگاهی جماد الاول ۱۴۴۴ عکاس: محمد سلطان الکتابی جمادی الاول، پنجمین ماه سال هجری قمری است.جمادی‌ از ریشه ‌جمادا (جَمُدَ) به ‌معنای ‌انجماد، سرمای ‌سخت ‌و[…]

رویدادهای آسمان شب را در ایمیل خود دریافت کنید.


Receive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

فروشگاه

برای پشتیبانی از سایت آسمان شب ایران ابزارهای ستاره‌شناسی خود را از فروشگاه ایران اپتیک خریداری فرمایید، با سپاس از شما دوستان و همراهان گرامی.