آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

به‌روزرسانی در دست انجام است

بازدیدکنندگان گرامی،
در تلاش هستیم سایت آسمان شب ایران را با Joomla 4 بازسازی کنیم. از این رو تا پایان کار ما شاید بخش‌هایی از سایت درست نمایش داده نشوند. برای این از شما پوزش می‌خواهیم. آسمان شب ایران در روزهای آینده بهتر از گذشته در دسترس شما خواهد بود.

 گاهی دنباله‌دارها به عنوان قاصد تاریکی یا سرنوشت بد توصیف می‌شوند اما اکثر آن‌ها هیچ تهدیدی برای زمین ندارند. این اواخر دنباله‌دار النین، آخرین دنباله‌داری است که منظومه شمسی داخلی را ملاقات می‌کند و هیچ تهدیدی برای زمین به حساب نمی‌آید. النین در 24 مهر 1390/ 16اکتبر 2011 در نزدیکترین حالت به زمین 35 میلیون کیلومتر فاصله خواهد داشت.
 گاهی دنباله‌دارها به عنوان قاصد تاریکی یا سرنوشت بد توصیف می‌شوند اما اکثر آن‌ها هیچ تهدیدی برای زمین ندارند. این اواخر دنباله‌دار النین، آخرین دنباله‌داری است که منظومه شمسی داخلی را ملاقات می‌کند و هیچ تهدیدی برای زمین به حساب نمی‌آید. النین در 24 مهر 1390/ 16اکتبر 2011 در نزدیکترین حالت به زمین 35 میلیون کیلومتر فاصله خواهد داشت.
دنباله‌دار النین، C/2010 X1 در 10 دسامبر 2010 کشف شد. در آن زمان النین در فاصله 647 میلیون کیلومتری زمین بود. دنباله‌دار النین از زمان کشفش با نزدیک شدن به حضیض خورشیدی (نزدیک ترین نقطه به خورشید)، در حال حرکت به سوی زمین است.

دانشمندان ناسا به تعدادی از سوالات رایج در مورد این دنباله‌دار جواب داده‌اند که در اینجا تعدادی از این سوالات را آورده‌ایم.

دنباله‌دار النین در چه زمانی به نزدیکترین فاصله تا زمین خواهد رسید و درخشان‌تر دیده خواهد شد؟

دنباله‌دار النین در 24 مهر 1390 باید به درخشان‌ترین حالت خود، مدت کوتاهی قبل از اینکه نزدیکترین فاصله را با زمین داشته باشد، برسد. در نزدیکترین نقطه، در فاصله 35 میلیون کیلومتری از ما خواهد بود.

آیا دنباله‌دار النین به نزدیک زمین خواهد آمد، آیا بین زمین و ماه قرار خواهد گرفت؟
 

 
این دنباله‌دار از فاصله 35 میلیون کیلومتری، به زمین نزدیکتر نخواهد شد. این مقدار بیشتر از 90 برابر فاصله زمین تا ماه است.

آیا النین به مدت 3 روز مانع رسیدن نور خورشید به ما خواهد شد و 3 روز متوالی در تاریکی خواهیم بود؟

به گفته Yeomans همانگونهکهاززمیندیدهمی‌شود،دنباله‌دارالنینازمقابلخورشیدعبورنخواهدکرد. حتیاگرازمقابلخورشیدعبورکند،کهایناتفاقممکننیسترخ دهد، نمی‌تواند مانع نور خورشید شود چون دنباله‌دار النین 3 تا 5 کیلومتر وسعت دارد، در صورتی که قطر خورشید تقریبا 1,392,100 کیلومتر است. پس چگونه ممکن است جرم به این کوچکی نور جرم به این بزرگی را مسدود کند؟

اگر خورشید گرفتگی را در نظر بگیریم، وقتی رخ می‌دهد که ماه بین زمین و خورشید قرار بگیرد. قطر ماه حدودا 4000 کیلومتر است و ماه 400000 کیلومتر دورتر از خورشید است ( تقریبا 100 برابر قطر خود ماه) ولی قطر ظاهری آن برابر قطر ظاهری خورشید است و می‌تواند قرص کامل خورشید را بپوشاند. برای دنباله‌داری با این قطر ( 3 تا 5 کیلومتر) پوشاندن قرص خورشید به این راحتی نیست . برای این کار باید در فاصله 400 کیلومتری یعنی تقریبا در ارتفاع مداری ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار گرفته باشد. همانطور که در بالا هم اشاره شد، این دنباله‌دار از فاصله 35 میلیون کیلومتری، به زمین نزدیکتر نخواهد شد.

آیا دنباله‌دار النین در نزدیکترین فاصله به ما، با چشم غیر مسلح قابل رویت خواهد بود؟

تا به حال اطلاعات قطعی در مورد مشاهده این دنباله‌دار با چشم غیر مسلح به دست نیامده است. برای رصد این دنباله‌دار در اواسط مهر ماه ، به یک دوربین دوچشمی و یک آسمان کاملا تاریک نیاز دارید.

دنباله‌دار هیچ اختلالی روی زمین ایجاد نخواهد کرد ولی به نوعی ما را متعجب خواهد کرد. این مسافر بی‌باک فرصتی را برای ستاره‌شناسان فراهم خواهد کرد تا به مطالعه دنباله‌دار نسبتا جوان که از ورای مدار نپتون به سمت ما در حرکت است، بپردازند. بعد از مدت کوتاهی، این دنباله‌دار از ما دورتر خواهد شد و به مدت هزاران سال، نه آن را خواهیم دید و نه خبری از آن خواهیم شنید.
 

 
چرا در مورد دنباله‌دار النین زیاد صحبت نمی‌شود؟

دنباله‌دار النین به خاطر کوچکی و کم نور بودن زیاد مورد بحث نیست. هر ساله تعدادی دنباله‌دار کشف می‌شود که در مورد آنها هم اخباری شنیده نمی‌شود. دلیل اینکه النین مورد توجه است به خاطر اخبارکاذباینترنتیاست.

منبع: www.astronomy.com

ترجمه: هانیه امیری صادقان | انجمن نجوم آیاز تبریز

celestron banner 02

iranoptic 03