آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

به‌روزرسانی در دست انجام است

بازدیدکنندگان گرامی،
در تلاش هستیم سایت آسمان شب ایران را با Joomla 4 بازسازی کنیم. از این رو تا پایان کار ما شاید بخش‌هایی از سایت درست نمایش داده نشوند. برای این از شما پوزش می‌خواهیم. آسمان شب ایران در روزهای آینده بهتر از گذشته در دسترس شما خواهد بود.

 پنج شنبه 9 تیرماه 1390 هلال صبحگاهی ماه در ساعت 11 صبح در پیش روی سیاره زهره قرار خواهد گرفت و باعث اختفای دومین سیاره منظومه خورشیدی خواهد شد .  این رویداد استثنایی در تمامی ایران دیده خواهد شد اما با پشت کار و ابزار رصدی مناسب نیاز خواهد بود. فرصت را از دست ندهید.
 پنج شنبه 9 تیرماه 1390 هلال صبحگاهی ماه در ساعت 11 صبح در پیش روی سیاره زهره قرار خواهد گرفت و باعث اختفای دومین سیاره منظومه خورشیدی خواهد شد .  این رویداد استثنایی در تمامی ایران دیده خواهد شد اما با پشت کار و ابزار رصدی مناسب نیاز خواهد بود. فرصت را از دست ندهید.
نکته مهم در این اخفتا، زمان رخ دادن آن در روز است که نیاز به چشمان تیزبین، پشتکار و ابزار مناسب رصدی برای یافتن سیاره زهره است. راه دیگر برای دیدن این اختفا، دنبال کردن هلال صبحگاهی تیرماه تا زمان شروع اختفا است.
بر طبق محاسبات زمان شروع اختفای کامل سیاره زهره به وقت تهران ( شهر تهران ) ساعت 11 و 8 دقیقه و 21 ثانیه است که این زمان برای هر منطقه از ایران متفاوت است. به دلیل اینکه سیاره زهره منبع نقطه‌ای نور نیست و قرص این سیاره توسط ابزار رصدی مناسب دیده می شود ـ قطر ظاهری برابر با 9.96 ثانیه قوسی ـ زمان شروع اختفا دارای دو مرحله که شامل تماس اول و تماس دوم است. مدت زمان رفتن قرص کامل سیاره زهره به پشت ماه بر اساس محاسبات در حدود 37 ثانیه است که با بیشترین بزرگنمایی ( در حدود 240 برابر با بالا ) می توان این زمان را به صورت دقیقتری محاسبه کرد.
 
 
در این اختفا حرکت هلال ماه و سیاره زهره هر دو غربی شرقی است و به همین دلیل زمان اختفا به میزان چند دقیقه نسبت به خط عبوری مشابه برای ستاره‌ها، بیشتر خواهد بود. اختفا در ساعت 12 و 40 دقیقه و 35 ثانیه با خروج لبه‌ی غربی قرص سیاره زهره و 37 ثانیه بعد با خارج شدن تمام قرص سیاره زهره از پشت ماه تمام خواهد شد.
عکاسی و بررسی زمانهای شروع اختفا و اختفای کامل و تمام شدن آن می تواند یکی از پروژه‌های بسیار مهم در زمینه اختفا باشد و شما می توانید با در اتباط بودن با وب سایت رسمی و جهانی اختفاهای جهانی به آدرس http://lunar-occultations.com/iota/iotandx.htm
 پروژه‌ای بسیار مهم را به انجام برسانید.
 

 
اما نکته‌ی جالب و قابل بررسی در این اختفا، هلال ماه است. ماه در روز 10 تیرماه و ساعت 12 و 24 دقیقه به مقارنه با خورشید و نقطه ماه نو می رسد. یک روز قبل ( زمان اختفا ) هلال ماه در ساعت 4 و 44 دقیقه به وقت تهران، طلوع خواهد کرد و در این لحظه سن ماه 29 ساعت و 53 دقیقه مانده به ماه نو است ( 29:53- ). در زمان شروع اختفا نیز سن هلال برابر با 25 ساعت و 16 دقیقه است که در صورت رویت هلال و عکاسی مناسب از آن تا اتمام زمان اختفا می تواند هلالی بسیار باریک و در اصل هلال در روز را رصد کرد که یکی از رکوردهای بسیار خوب در این زمینه است.
 
تصویری از هلال زهره و هلال ماه 
تصویر از :  Iván Éder
برگرفته از سایت : APOD | NASA
 
نویسنده : خسرو جعفری زاده ( مدیر و نویسنه علمی وب سایت آسمان شب ایران )
تذکر جدی : هرگونه کپی برداری خلاف است و برای درج خبر از لینک این خبر استفاده شود. در غیر این صورت برخورد جدی خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 

celestron banner 02

iranoptic 03