آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

به‌روزرسانی در دست انجام است

بازدیدکنندگان گرامی،
در تلاش هستیم سایت آسمان شب ایران را با Joomla 4 بازسازی کنیم. از این رو تا پایان کار ما شاید بخش‌هایی از سایت درست نمایش داده نشوند. برای این از شما پوزش می‌خواهیم. آسمان شب ایران در روزهای آینده بهتر از گذشته در دسترس شما خواهد بود.

 امشب یکی از اختفاهای دیدنی درصورت فلکی گاو روی می دهد که یادآور اختفای ستاره الدبران است. برای دیدن این اختفا حتماً نیازی به ابزارهای رصدی مانند تلسکوپ نیست و با دوربین دوچشمی نیز دیده می شود.
 امشب یکی از اختفاهای دیدنی درصورت فلکی گاو روی می دهد که یادآور اختفای ستاره الدبران است. برای دیدن این اختفا حتماً نیازی به ابزارهای رصدی مانند تلسکوپ نیست و با دوربین دوچشمی نیز دیده می شود.
 
 
 
 
 
 
 
نام شهر زمان شروع زمان پایان
آبادان 22:14:38 23:06:33
اراک 22:06:37 23:06:44
بوشهر 22:18:38 23:07:47
اصفهان 22:10:15 23:08:07
تهران 22:04:27 23:06:24
یزد 22:12:31 23:09:14
سنندج 22:03:20 23:05:03
شیراز 23:08:51 22:17:11
تبریز 21:57:10 23:02:37
 
 
 مشخصات رصدی اختفا برای برخی شهرهای 
 
 

celestron banner 02

iranoptic 03