آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

از روز پنجشنبه 2 آذر 1396 شکافی عظیم و مغناطیسی بر روی خورشید بوجود آمده که توسط رصدگران ایرانی نیز به ثبت رسیده است.

 این تصویر توسط حمید جدیری خداشناس و خسرو جعفری زاده با بزرگترین تلسکوپ خورشیدی ایران به قطر 152 میلیمتر و تولید شرکت Lunt آمریکا تهیه شده است. در این تصویر شکاف عظیم مغناطیسی را می توانید مشاهده کنید. محدوده مشخص شده روی تصویر یک حلقه مغناطیسی به قطر۲۸۰۰۰۰کیلومتر در سطح خورشید است که توده ای عظیم از پلاسمای چگال را در خود محصور کرده است.به زودی این انرژی بافورانهای عظیمی در سطح خورشید آزاد خواهد شد. البته رخداد این پدیده در سطح خورشید کاملا عادی وطبیعی است.

10059 sun nov 23 2017

october 30 2017 03

 

نویسنده: خبرنگار آسمان شب ایران

خبرنگار آسمان شب ایران www.nightsky.ir

celestron banner 02

iranoptic 03

هر هفته یک چهره از آسمان شب ایران را پیش چشمان شما خواهیم آورد