آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

به‌روزرسانی در دست انجام است

بازدیدکنندگان گرامی،
در تلاش هستیم سایت آسمان شب ایران را با Joomla 4 بازسازی کنیم. از این رو تا پایان کار ما شاید بخش‌هایی از سایت درست نمایش داده نشوند. برای این از شما پوزش می‌خواهیم. آسمان شب ایران در روزهای آینده بهتر از گذشته در دسترس شما خواهد بود.

آیا تا به حال فکر کردید که چگونه و چرا زمین می‌چرخد؟ سالیان سال هست که دانشمندان با علاقه به دنبال کشف علت چرخش زمین می‌گردند. در این قسمت، در مورد چرخش زمین بحث خواهیم کرد.

 حتما تا حالا بازی بسکتبال را مشاهده کرده‌اید؟ حتما حرکات یک بازیکن بسکتبال را که با چرخاندن توپ بر روی انگشت خود انجام می‌دهد را مشاهده کرده‌اید؟ توپ،به همان شیوه چرخش زمین چرخانده می‌شود. چرخش زمانی اتفاق می‌افتد که چیزی به دورنقطه‌ای که در مرکز آن قرار گرفته است چرخش یابد. زمین دارای یک محور خیالی یا یک خط است که در بالای زمین از قطب شمال شروع می‌شود و به طور کامل از مرکز زمین رد شده و به قطب جنوب می‌رسد. زمین دور این محور چرخش می‌یابد و بیست و چهار ساعت طول می‌کشد تا چرخش کامل دور محور آن انجام شود.


وقتی به آسمان نگاه می‌کنید انگار روی مرکز نیمکره هستید و نظاره‌گر منظره زیبای بالای سرتان هستید. زمین یک حرکتی به اسم حرکت وضعی دارد، به خاطر این حرکت، ما احساس می‌کنیم که گنبد آسمان به همراه ستاره‌های آن که به آن چسبیده‌اند، حرکت می‌کند. حرکت وضعی، حرکت زمین به دور محور خودش می‌باشد و در هر لحظه نیمی از زمین مقابل خورشید قرار می‌گیرد و نیمه دیگرش تاریک است. به این حرکت که به دور محور فرضی زمین(محوری که از قطبهای زمین می‌گذرد)است حرکت وضعی گفته می‌شود. صورتهای فلکی از شرق طلوع میکنند و در غرب غروب می‌کنند. در حالی که زمین از غرب به شرق به دور خود می‌چرخد. 24 ساعت طول مي‌كشد تا زمین يک دور كامل دور محورش بچرخد (از غرب به شرق) درحالی كه خورشيد در آسمان سرجای خودش ایستاده باشد، این مدت زمان را روز خورشيدي ميگویند. 23 ساعت و 56 دقيقه و 4.09 ثانيه طول مي‌كشد که زمين يک بار به دور خودش بچرخد درحالی كه ستاره‌ها در همون جایی كه در آسمان بودند قرار داشته باشند که به این مدت روز نجومی‌ می‌گویند. روز نجومی با روز خورشیدی 4 دقیقه فرق دارد یعنی 4 دقیقه روز نجومی کوتاهتر از روز خورشیدی می‌باشد.

The Earth is not an oblate spheroid 


هنگامی که زمین می‌چرخد، بخشی از زمین به سمت نور خورشید قرار می‌گیرد که باعث می‌شود در آن قسمت، روز باشد. طرف دیگر زمین تاریک می‌شود و ساکنان آن، شب را تجربه می‌کنند.

kidsastro Seasons 01

به تصویر خورشید نگاه کنید. طرفی از زمین که از خورشید دور می‌شود، شب در آنجا اتفاق می‌افتد، طرفی که مقابل خورشید قرار دارد، روز را تجربه می‌کند.

kidsastro Seasons 02

با یه آزمایش ساده میتوانید حرکت چرخشی زمین را  با سایه‌هایی که از تابش خورشید در طول ساعتها به دست می‌آید ببینید.

iranoptic 03