آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

به‌روزرسانی در دست انجام است

بازدیدکنندگان گرامی،
در تلاش هستیم سایت آسمان شب ایران را با Joomla 4 بازسازی کنیم. از این رو تا پایان کار ما شاید بخش‌هایی از سایت درست نمایش داده نشوند. برای این از شما پوزش می‌خواهیم. آسمان شب ایران در روزهای آینده بهتر از گذشته در دسترس شما خواهد بود.

اسرار شش عدد ثابتی که کائنات را در اختیار دارند. اسرار شش عدد ثابتی که کائنات را در اختیار دارند.
تا حالا شده به این فکر کنید که کائنات در تسخیر چه چیزهایی هستند؟ شاید جالب برایتان جالب باشد اگر بگویم یکی از همان فاکتور، اعدادد هستند! یا بهتر است بگویم اعدادی که مستقیم به زندگی ما ربط دارند و بدون وجود آنها زندگی کردن به راحتی که الان هست نبود!بله.اعداد. اما اینکه چه اعدادی هستند و کجای زندگی ما قرار دارند که انقدر مهم هستند. علم ریاضی هم مثل ادبیات فارسی ما دارای کلمه ها وجمله هایی است که جای تامل دارند.X،Y،Z  حرفهای این زبان هستند و قوانین زیاضیات مثل:جمع،ضرب ،تتفریق ، تقسیم،انتگرال گیری و... اصولی هستند که جمله ها رو تشکیل میدهد منظورم از جمله ها همون فرمول ها هستند.بعضی اوقات رابطه دویا چند متغیرفقط شامل یک عدد ساده است که نه تنها از نظر ارزش عددی بلکه از نظر واحدش هم منحصر به فرد است.این واحد دو سوی معادله را متعادل میسازد که اگر نباشد فرمول اشتباه میشود. مثل فرمول نیوتن که نیروی گرانش متقابل را بین دوجسم با بین دو جسم با جرمهای mوM کیلوگرم و فاصله rمتر را بدست می دهد.
F=-GMm/r2
 

این فرمول بدون عدد G بی استفاده است اول و مهمتر از هرچیز،چون واحد عبارت m/r2 هم ارز نیوتن که واحد نیروست،نیست .خوب اگر یک ثابت Gلازم است ،تا این کار را انجام دهد .پرسش این است که مقدار این عدد چیست؟؟
اینجا باید بگویم که مقدار این عدد ثابت بنیادی،که شکل فیزیکی کائنات و منظومه شمسی و مکان نسبی آنها را تعیین میکند از هیچ کدام از قوانین شناخته دشه فیزیک نشات نمیگیرد و هیچ کدام هم نمیتوانند توضیحش دهند.این معما وقتی پیچیده تر میشود که بگویم شش عدد ثابت در کاونات وجود دارند و هرکدام از آنها مقدار خاصی دارند و تا جایی که دانش امروز به ما کمک میکند،هیچ ربطی به یکدیگر ندارند.البته باید اقرار کنم همه انها کنترلی عمیق و یکسان بر شکل و سازوکار کائنات دارند. حالا وقتش رسیده که انها را نام ببرم.
 

1.    ثابت گرانش            2- سرعت نور       3- بار الکترون        4-جرم الکترون                 5-جرم پروتون                6-ثابت پلانک

 

 

خب طبیعتاً این اعداد در صورتی که ما واحد اندازه گیری را عوض کنیم تغییر میکنند.م ثلاً اگر به جای کیلومتر واحد مایل را حساب کنیم.،سرعت نور به 186283 مایل در ثانیه تغییر خواهد کرد.اما این کوچکترین اثری بر ویژگی سرعت نور ثابت بودن وجدا بودن از حرکت منبع و بیننده ندارد.واقعیت این است که اعشار این اعداد به 2تا 3رقم بیشتر از اینکه ذکر شد میرسد و این گواه اختیاری بودن روشی است که ما برای اندازه گیری پایه ، در محاسبات علمی و مشغله هر روزمان استفاده میکنیم. که واقعاً هنر است.گرچه سرگذشت آنها بیشتر تاریخی است تا علمی!

iranoptic 03