آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

به‌روزرسانی در دست انجام است

بازدیدکنندگان گرامی،
در تلاش هستیم سایت آسمان شب ایران را با Joomla 4 بازسازی کنیم. از این رو تا پایان کار ما شاید بخش‌هایی از سایت درست نمایش داده نشوند. برای این از شما پوزش می‌خواهیم. آسمان شب ایران در روزهای آینده بهتر از گذشته در دسترس شما خواهد بود.

وقتی صحبت از فاصله‌ها در جهان پیش می آید، نمی توان از اندازه‌هایی که در زمین ( مانند : میلیمتر، سانتی متر، اینچ، یارد و کیلومتر ) استفاده کرد. بر این اساس از معیارهای دیگری استفاده می شود که کار را آسانتر نماید.

در منظومه شمسی که خورشید در مرکز قرار دارد، اندازه‌ها را بر اساس واحد نجومی ( واحد ستاره شناسی ) یا AU بیان می کنند. هر واحد نجومی یا 1AU برابر با فاصله متوسط زمین تا خورشید خواهد بود که برابر با 150.000.000 کیلومتر است. به طور مثال فاصله زمین تا خورشید 1 واحد نجومی و فاصله عطارد از خورشید --- واحد نجومی است.

 یکی دیگر از پارامترهای منظومه خورشیدی استفاده از فاصله ماه تا زمین است. بر این اساس به فاصله متوسط زمین تا ماه که برابر با 348,408 کیلومتر است یک LD می گویند.

 اما در خارج از منظومه شمسی این موضوع را به طور دیگری باید در نظر گرفت. فاصله‌ها بیشتر و اندازه‌ها بسیار افزاریش می بایند. به طور مثال نزدیکترین ستاره به خورشید ( پروکسیما قنطورس ) در فاصله 319600000000000 کیلومتری قرار دارد. عددی که نوشتن آن دشوار است و برای دیگر اجرام که دیگر هیچ! به این دلیل از معیار دیگری به نام سال نوری  (  light year ) استفاده می کنند. یعنی نور با سرعت 300.000 کیلومتر بر ثانیه در طی 1 سال مصافتی را که طی می کند ( برابر با 9400000000000 کیلومتر ) را یک سال نوری می گویند. به طور مثال نزدیکترین ستاره بر اساس سال نوری 3.4 سال نوری از ما فاصله دارد و یا کهکشان آندرومدا در 2.4 میلیون سال نوری از ما قرار می گیرد.

 
1 AU = 150,000,000 Km
1 LD = 384,401 km
1 Ly =  9,400,000,000,000 Km
 
 
نویسنده : خسرو جعفری زاده
 

iranoptic 03