آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

به‌روزرسانی در دست انجام است

بازدیدکنندگان گرامی،
در تلاش هستیم سایت آسمان شب ایران را با Joomla 4 بازسازی کنیم. از این رو تا پایان کار ما شاید بخش‌هایی از سایت درست نمایش داده نشوند. برای این از شما پوزش می‌خواهیم. آسمان شب ایران در روزهای آینده بهتر از گذشته در دسترس شما خواهد بود.

نقطه ي ساب سولارروي يك سياره مكاني است كه خورشيد درآن مستقيما بالاي سراست(سمت الراس). براي سياره هاي كه چرخشي به سمت به شرق دارند نقطه ي ساب سولار به سمت غرب حركت خواهد كردودرطول يك شابنه روز يك دور مي زند امادرمدارها درطول يك سال نقطه ي ساب سولار به سمت شمال وجنوب حركت رفت برگشتي هرنقطه ي لزمدار هابه صورت بالقوه يك نقطه ي ساب سولار است درانقلاب زمستاني (درنيم كره شمالي ) نقطه ي ساب سولار بالاي مدارراس الجدي قرارمي گيرد ودرانقلاب تابستاني كه نقطه ي ساب سولار بالاي مدار راس السرطان نقطه  ي ساب سولار روي سيستم خورشيدي (سولارسيستم) نزديك ترين نقطه به خورشيد است كه اشعه هاي خورشيدي دقيقا به صورت عمودي به سطح آن مي تابد .  
 

نقطه ي ساب سولارروي يك سياره مكاني است كه خورشيد درآن مستقيما بالاي سراست(سمت الراس). براي سياره هاي كه چرخشي به سمت به شرق دارند نقطه ي ساب سولار به سمت غرب حركت خواهد كردودرطول يك شابنه روز يك دور مي زند امادرمدارها درطول يك سال نقطه ي ساب سولار به سمت شمال وجنوب حركت رفت برگشتي هرنقطه ي لزمدار هابه صورت بالقوه يك نقطه ي ساب سولار است درانقلاب زمستاني (درنيم كره شمالي ) نقطه ي ساب سولار بالاي مدارراس الجدي قرارمي گيرد ودرانقلاب تابستاني كه نقطه ي ساب سولار بالاي مدار راس السرطان نقطه  ي ساب سولار روي سيستم خورشيدي (سولارسيستم) نزديك ترين نقطه به خورشيد است كه اشعه هاي خورشيدي دقيقا به صورت عمودي به سطح آن مي تابد .  
 

iranoptic 03