آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی
 رویت هلال های باریک همواره جذاب بوده است و اگر در این بین هوای تمیز میهمان ناخوانده ی عصر تکنولوژی باشید، آنگاه شکارچیان هلال می توانند امیدوار به رصد 2 هلال جذاب و باریک به فاصله ی یک روز باشند. این اتفاق در رویت 2 هلال صبحگاهی ربیع الاول و شامگاهی ربیع الثانی 1433 بعد از 10 سال رصد هلال برای بنده اتفاق افتاد.

گزارش رویت هلال صبحگاهی ربیع الاول 1433

مشخصات شناسنامه‌ای هلال

شماره ماه‌گرد نجومی

1105

شماره ماه‌گرد اسلامی

17187

زمان ژولینی

2455978.63550

روز قمری

57541

تاریخ رویت، مشخصات رصدگاه و پارامترهای جوی

محاسبات رصدگاه و نتیجه‌ی استهلال

تاریخ دقیق رصد

سه شنبه 2 اسفند 1390

لحظه‌ی طلوع ماه

06:02:12

محل رصد

روستای سید آباد

سمت ماه در لحظه‌ی طلوع ماه

102.038 درجه

طول و عرض جغرافیایی

52  درجه و 23 دقیقه و 36 ثانیه شرقی و 35 درجه و 37 دقیقه و 48 ثانیه شمالی

لحظه‌ی طلوع خورشید(محاسبات)

06:45:07

زمان استقرار در رصدگاه

16:20

لحظه‌ی طلوع خورشید(رصد)

06:50

زمان ترك رصدگاه

18:45

سمت خورشید در لحظه طلوع خورشید

102.71 درجه

ارتفاع رصدگاه از سطح دریا

1056 متر

اختلاف سمت ماه و خورشید

5.442

وضعیت جوی رصدگاه

آسمان تمیز با غبار رقیق محلی و مقداری ابر پراکنده

سن ماه

منفی 19 ساعت و 19 دقیقه

درحه‌ی حرارت

--

ارتفاع ماه

7.417 درجه

رطوبت

--

جدایی زاویه ایی ماه و خورشید

9.881 درجه

فشار سطح زمین

--

فاز ماه

0.87 درصد

سرعت و جهت وزش باد

--

مكث ماه

منفی 42 دقیقه و 55 ثانیه

افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع رصد

افق در محل طلوع ماه 1درجه مانع داشت و در بالای آن عاری از غبار بود و در ارتفاع 2 درجه مقداری کوه بود

نتیجه‌ی استهلال

هلال در صبحگاه با چشم مسلح رویت شد

رصدگران و نوع ابزار مورد استفاده: علی ابراهیمی سراجی، حامد سلیمانی، بهنام افشار، ناصر کاوه، معصومه عابدپور، ریحانه نوروزی و 3 نفر دیگر

تلسکوپ 10 اینچ با پایه ای کیو 6، دوچشمی 80×20

توضیحات تكمیلی: لپ تاپ و استفاده از نرم افزار 5.3 Accurate Times

در صورت رویت هلال با چشم مسلح اطلاعات زیر تكمیل شود

در صورت رویت هلال با چشم غیرمسلح اطلاعات زیر تكمیل شود

اولین رویت

6:10

آخرین رویت

6:25

اولین رویت

--

آخرین رویت

--

نام رصدگر

علی ابراهیمی

نام رصدگر

علی ابراهیمی

نام رصدگر

--

نام رصدگر

--

ابزار مورد استفاده

دوچشمی 80×20

ابزار مورد استفاده

دوچشمی 80×20

رنگ هلال

--

رنگ هلال

--

زاویه ساعتی كمان ماه

6 تا 9

زاویه ساعتی كمان ماه

6 تا 9

زاویه ساعتی كمان ماه

--

زاویه ساعتی كمان ماه

--

سن ماه

منفی 19 ساعت و 55 دقیقه

سن ماه

منفی 19 ساعت و 40 دقیقه

سن ماه

--

سن ماه

--

ارتفاع ماه

0.686 درجه

ارتفاع ماه

3.579

ارتفاع ماه

--

ارتفاع ماه

--

سمت ماه

103.123

سمت ماه

105.241

سمت ماه

--

سمت ماه

--

جدایی زاویه‌ای

10.121 درجه

جدایی زاویه‌ای

10.016درجه

جدایی زاویه‌ای

--

جدایی زاویه‌ای

--

فاز ماه

0.91 درصد

فاز ماه

0.89 درصد

فاز ماه

--

فاز ماه

--

توضیحات: با توجه به وجود وداع تا دیدار در رویت هلال اسفند 1390 و با عنایت به این مسئله که رکورد رسمی بایستی در یک محل صورت بگیرد، لذا ما رصدگاهی مناسب تر از روستای سید آباد واقع در جاده فیروزکوه نیافتیم تا بتوان 2 هلال را رویت کرد. با هماهنگی دوستان علاقه مند شامگاه 1 اسفند به سمت این روستا به راه افتادیم. هوا بسیار سرد بود و با ورود به جاده روستا با حجم انبوهی از برف در کنارهای جاده مواجه شدیم. به زحمت محلی را برای استقرار اتومبیل ها یافتیم و سرمای هوا که به حدود 18 درجه زیر سفر می رسید اجازه ی هرگونه فعالیتی را از گروه گرفته بود. لذا سعی کردیم تا با استراحتی کوتاه ساعات پایانی شب را برای رصد و استقرار وسایل و الاین تلسکوپ درنظر بگیریم. با تمام زحمت این کار را انجام دادیم ولی تلسکوپ پیش از طلوع ماه به علت برودت هوا امکان جابجایی نداشت. من که رصد را از دست رفته می دیدم سریعاً دوچشمی 80×20 را بر روی پایه آقای افشار مستقر کردم و با استفاده از اختلاف سمت ناچیز نسر طایر و ماه، سمت تقریبی هلال را در افق مشخص کردم. کوه های افق هر چه به سمت جنوب جابجا می شدیم ارتفاعشان افزایش می یافت ولی در حدود ساعت 06:10 محل طلوع ماه را مشخص کردم و هلال دقیقاً در بالای سه قله یک شکل در افق قرار گرفت. سایر دوستان نیز رفته رفته در پشت دوچشمی قرار گرفتند و موفق به رویت این هلال زیبا شدند. به علت تمیزی هوا هلال بسیار شارپ دیده می شد و دهانه های آن قابل تشخیص بود. حتی لایه های نازک ابر هم نمی توانست مانع دیده نشدن کامل هلال شود. با این حال هلال تا ساعت 06:25 دیده شد و در پشت لایه های ابر پنهان شد.

متصدی گزارش

علی ابراهیمی سراجی

تاریخ تنظیم گزارش

4 اسفند 1390

                         

 

 

گزارش رویت هلال شامگاهی ربیع الثانی 1433

مشخصات شناسنامه‌ای هلال

شماره ماه‌گرد نجومی

1106

شماره ماه‌گرد اسلامی

17188

زمان ژولینی

2455980.09875

روز قمری

57542

تاریخ رویت، مشخصات رصدگاه و پارامترهای جوی

محاسبات رصدگاه و نتیجه‌ی استهلال

تاریخ دقیق رصد

چهارشنبه 3 اسفند 1390

لحظه‌ی غروب خورشید(محاسبات)

17:52:12

محل رصد

رصدخانه عبدالرحمن صوفی رازی- مرکز نجوم شهر ری

لحظه‌ی غروب خورشید(رصد)

17:44

طول و عرض جغرافیایی

51  درجه و 26 دقیقه و 6 ثانیه شرقی و 35 درجه و 35 دقیقه و 5 ثانیه شمالی

سمت خورشید در لحظه غروب خورشید

257.946

زمان استقرار در رصدگاه

16:20

اختلاف سمت ماه و خورشید

3.89

زمان ترك رصدگاه

18:45

سن ماه

15 ساعت و 48 دقیقه

ارتفاع رصدگاه از سطح دریا

1056 متر

ارتفاع ماه

4.852

وضعیت جوی رصدگاه

آسمان تمیز با غبار رقیق محلی و مقداری ابر پراکنده

جدایی زاویه ایی ماه و خورشید

8.315

درحه‌ی حرارت

--

فاز ماه

0.64 درصد

رطوبت

--

مكث ماه

40 دقیقه و 2 ثانیه

فشار سطح زمین

--

لحظه‌ی غروب ماه

18:32:15

سرعت و جهت وزش باد

--

سمت ماه در لحظه‌ی غروب ماه

260.836

افق غربی از لحاظ وجود غبار و سایر موانع رصد

افق در محل غروب ماه 0.5 درجه مانع داشت و در بالای آن تا 3 درجه ابر رقیق و مقداری غبار محلی در بالای ابر بود

نتیجه‌ی استهلال

هلال در شامگاه با چشم مسلح رویت شد

رصدگران و نوع ابزار مورد استفاده: علی ابراهیمی سراجی با دوچشمی 120×20

توضیحات تكمیلی: لپ تاپ و استفاده از نرم افزار 5.3 Accurate Times

در صورت رویت هلال با چشم مسلح اطلاعات زیر تكمیل شود

در صورت رویت هلال با چشم غیرمسلح اطلاعات زیر تكمیل شود

اولین رویت

18:04

آخرین رویت

18:09

اولین رویت

--

آخرین رویت

--

نام رصدگر

علی ابراهیمی

نام رصدگر

علی ابراهیمی

نام رصدگر

--

نام رصدگر

--

ابزار مورد استفاده

دوچشمی 120×20

ابزار مورد استفاده

دوچشمی 120×20

رنگ هلال

--

رنگ هلال

--

زاویه ساعتی كمان ماه

6 تا 9

زاویه ساعتی كمان ماه

6 تا 9

زاویه ساعتی كمان ماه

--

زاویه ساعتی كمان ماه

--

سن ماه

15 ساعت و 59 دقیقه

سن ماه

16 ساعت و 4 دقیقه

سن ماه

--

سن ماه

--

ارتفاع ماه

4.676 درجه

ارتفاع ماه

3.705 درجه

ارتفاع ماه

--

ارتفاع ماه

--

سمت ماه

262.574

سمت ماه

263.304

سمت ماه

--

سمت ماه

--

جدایی زاویه‌ای

8.392 درجه

جدایی زاویه‌ای

8.425 درجه

جدایی زاویه‌ای

--

جدایی زاویه‌ای

--

فاز ماه

0.66 درصد

فاز ماه

0.66 درصد

فاز ماه

--

فاز ماه

--

توضیحات: پس از رویت هلال صبحگاهی تصمیم داشتم تا هلال شامگاهی را به اتفاق دوستان علاقه مند در همان رصدگاه ببینم تا یک موفق به ثبت یک رکورد نادر وداع تا دیدار به صورت رسمی باشیم. ولی یک اتفاق شخصی اجازه نداد تا تیم اعزامی ما از مرکز نجوم شهر ری به موقع برای رویت هلال به رصدگاه اعزام شود. بنابرابن تصمیم گرفتم تا هلال را در پشت بام مرکز رویت کنم.

پس از استقرار، افق با نزدیک شدن به غروب خورشید با هجوم ابرهای پراکنده مواجه شد ولی این ابرها بسیار کند در افق جابه جا می شدند. من که در رصدگاه تنها بودم تمام ابزارآلات را مستقر کردم و با استفاده از مختصات میلیم دوربین 120×20 را سریعاً کالیبره کردم. با غروب خورشید با خونسردی مشخصات هلال را محاسبه کردم و می دانستم که هلال را پیش از ورود به ابرها بایستی رویت کنم. خوشبختانه غبار بسیار رقیق بود و بعد از غروب نور آن در غبار منعکس نمی شد و این مسئله به تاریکی سریع افق کمک شایانی کرد. از طرفی ساختمان هایی که در حود 1 درجه از افق را پوشانده بودند نیز به تاریکی افق کمک کردند. در ساعت 18:04 احساس کردم قسمت سمت چپ کمان هلال را می بینم. ثانیه هایی بعد به وضوح کل کمان را دیدم ولی سمت چپ پرنورتر به نظر می آمد. هلال باز درون غبار گم شد و یک دقیقه بعد در حالی که محل آن کمی جابجا شده بود باز هم دیده شد. دیگر نتوانستم هلال را ببینم تا ساعت 18:09 که باز هم مقداری از سمت چپ کمان خودش را نشان داد. من با دیدن عکسی که جناب مهندس رستمی گرفتند متوجه شدم که سمت چپ کمان پرنورتر بوده و به همین دلیل در پس غبار رقیق افق بیشتر خودنمایی می کرد. پس از آن هلال در پشت ابرها پنهان شد و در ارتفاع یک درجه که افق باز بود منتظر ورود ماه به این منطقه بودم که متأسفانه دیگر هلال رویت نشد.

من طی 10 سال گذشته به هلال های وداع تا دیدار زیادی حمله کرده بودم ولی موفق به ثبت چنین رکوردی نشده بودم. ولی خوشحالم که وداع تا دیدار غیررسمی (چون در 2 محل مختلف صورت گرفت) را به میزان 35 ساعت و 39 دقیقه در این 2 هلال زیبا و از همه مهمتر جوان در کارنامه ی شخصی به ثبت رساندم. اگرچه رکورد فوق با رکورد رسمی استاد محترم مهندس قاضی میرسعید که در حدود 16 سال قبل به ثبت رسیده است 19 دقیقه فاصله دارد ولی تجربه ی بسیار جالبی برای شخص بنده در ثبت یکی از نادرترین رکوردهای رویت هلال بود.

متصدی گزارش

علی ابراهیمی سراجی

تاریخ تنظیم گزارش

4 اسفند 1390

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

celestron banner 02

iranoptic 03

هر هفته یک چهره از آسمان شب ایران را پیش چشمان شما خواهیم آورد
  • مثلث تابستانی

    عکاس: صابر کریمی هنوز رسما تابستان در نیمه شمالی زمین از راه نرسیده، اما آسمان ما شروع به تابستانی کردن خود می کند. در این

    ...
  • شفق قطبی

    عکاس: حسین نصری شفق قطبی، پدیده‌ای جوی است که بر اثر برخورد ذرات پرانرژی خورشید با جو فوقانی زمین به وجود می‌آید؛ در حالت

    ...