آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

گشت‌های رصدی

تور گردگشری و رصدی آسمان شب ایران به کویر ابوزید آباد در شب بارش شهابی ربعی در تاریخ 13 و 14 دیکاه 1397 برگزار می‌شود

بزرگترین تور جستجوی شهاب سنگ ایران، با حضور مرد شهاب سنگی، استاد حجت کمالی در تاریخ 6 و 7 دیماه 1397 در منطقه خور و بیابانک برگزار‌ می‌شود

تور و کارگاه آموزش عکاسی از ماه در تاریخ 29 و 30 آذر 1397 در محل کاروانسرای پاسنگان برگزار می‌شود.

آسمان شب ایران نخستین تور آموزش عکاسی خود را با خصور عکاسان با تجربه آسمان شب 18 تا 20 مهرماه در رصدخانه تبریز برگزار می‌کند.