آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

گشت‌های رصدی

هوا سرد است ، دقایقی چند از بامداد روز جمعه 23 بهمن می گذرد و همگان از سراسر شهر خود را به جلوی درب مرکز اخترشناسی ابن صلاح همدانی می رسانند تا سوار اتوبوس شوند ، هوا هم ابری است و همه این سوال را از خود می پرسند که آیا هوا در مرنجاب هم اینگونه خواهد بود ؟
پنج شنبه 23 شهريور 1385 ، دبيرستان امير كبير روستاي چنبره در 5 كيلومتري سردشت دزفول ميزبان آخرين گشت رصدي تابستاني انجمن ستاره شناسي اهواز بود .