آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

گشت‌های رصدی

آسمان شب ایران با همکاری آژانس مسافرتی و گردشگری ریتون مهر، تور بارش شهابی 1396 را در همدان برگزار می کند.

گروه آموزشی آسمان شب ایران تور رصدی و آموزشی به منطقه چلسبان ( استان مرکزی ) را در 29 و 30 تیرماه 1396 برگزار می‌کند.

گروه آموزشی آسمان شب ایران تور رصدی، آموزشی و گردشگری به منطقه کاشان را در 8 و 9 تیرماه 1396 برگزار می‌کند.

گروه رصدی آسمان شب ایران تور دو روزه به منطقه جنگل ابر را برگزار می‌کند.