آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

گشت‌های رصدی

گروه آسمان شب ایران و آزانس گردشگری ریتون مهر، تور رصدی و آموزشی به منطقه دماوند (رینه) را برگزار می کند.

آسمان شب ایران با همکاری آژانس مسافرتی و گردشگری ریتون مهر، تور بارش شهابی 1396 را در همدان برگزار می کند.

گروه آموزشی آسمان شب ایران تور رصدی و آموزشی به منطقه چلسبان ( استان مرکزی ) را در 29 و 30 تیرماه 1396 برگزار می‌کند.

گروه آموزشی آسمان شب ایران تور رصدی، آموزشی و گردشگری به منطقه کاشان را در 8 و 9 تیرماه 1396 برگزار می‌کند.