آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

بزرگترین تور جستجوی شهاب سنگ ایران، با حضور مرد شهاب سنگی، استاد حجت کمالی در تاریخ 6 و 7 دیماه 1397 در منطقه خور و بیابانک برگزار‌ می‌شود

 

 10046 meterite toure 12 2018 1

 

 

 

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب