آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

به‌روزرسانی در دست انجام است

بازدیدکنندگان گرامی،
در تلاش هستیم سایت آسمان شب ایران را با Joomla 4 بازسازی کنیم. از این رو تا پایان کار ما شاید بخش‌هایی از سایت درست نمایش داده نشوند. برای این از شما پوزش می‌خواهیم. آسمان شب ایران در روزهای آینده بهتر از گذشته در دسترس شما خواهد بود.

 دکتر رضا منصوری، یکی از مهمترین و با ارزشترین افراد جامعه ستاره شناسی ایران پس از سالها تلاش برای به نتیجه رسیدن پروژه‌ی رصدخانه ملی ایران، برکنار شد و دکتر خسرو شاهی به جای ایشان منصوب گردید!!
 
بسیاری از افراد جامعه ستار شناسی آکادمیک و آماتوری ایران از این موضوع نه تنها خوشحال نشده اند بلکه تاسف خورده اند. آقای دکتر منصوری پایگذار ساخت رصدخانه ملی ایران، سالها به دنبال برنامه ریزی و ارتقای سطح کیفی رصدخانه ملی ایران بودند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکردند، اما دست آخر در طوفان عزل و نصب های بی برنامه، از سمت خود برکنار شدند. حال که سکان رصدخانه ملی به شخص دیگری سپرده شده .... حرفی برا گفتن نمانده اما چند سوال هنوز بی جواب مانده که جواب دادن به  آنها نمیتواند مرحمی بر زخم این سیستم بیمار باشد!!!
 
خسرو جعفری زاده
13 بهمن 1394

celestron banner 02

iranoptic 03