آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

در این مقاله رویدادهای مهم رصدی در طی هفته آینده را می‌توانید مطالعه کنید.

 شنبه 30 مرداد 1400
آخرین روز ماه مرداد از همان ساعات اولیه بامداد دو سیاره کیوان (زحل) و هرمز (مشتری) در بالای افق جنوبی قرار دارند. بهترین راهنما برای دیدن این دو سیاره، نخست سیاره هرمز است. سیاره هرمز پرنورترین جسم آسمانی پس از سیاره ناهید در آسمان شب است که پس از غروب خورشید از افق شرقی طلوع می‌کند. سیاره مشتری بسیار درخشنده است و اگر با دوربین دوچشمی یا تلسکوپ نگاهی به آن بیندازید، میتوانید چهار قمر گالیله‌ای آن را رصد کنید.
سیاره کیوان (زحل) به مانند جرم پرنوری از قدر 0.3 در سمت راست سیاره هرمز و ابتدای صورت فکلی بُزغاله ( جدی) قرار دارد و دیدن زیبایی‌های این سیاره با تلسکوپ بسیار جذاب است.
بامداد روز شنبه 30 مرداد، ماه با فاز 96 درصد در نزدیکی افق غربی جای دارد و ساعت 4 و 45 دقیقه به وقت مرکزی ایران غروب می‌کند.
شامگاه روز شنبه 30 مرداد ماه با فاز 98.9 درصد در ساعت 19 و 30 دقیقه به وقت مرکزی ایران از افق شرقی طلوع می‌کند و این فرصت مناسبی برای ثبت این پدیده به همراه مناظر زمینی است.

یکشنبه 31 مرداد 1400
در این روز مهترین رویداد، ماه کامل یا بدر است که در ساعت 16 و 32 دقیقه به وقت ایران روی می‌دهد. ماه کامل در این روز ساعت 20 و 8 دقیقه به وقت مرکزی ایران طلوع می کند و جالب است بدانید در نزدیکی سیاره هرمز (مشتری) قرار دارد. ماه کامل در ساعت 41 دقیقه بامداد روز دوشنبه 1 شهریور از سمت الراس عبور ( خط عبوری از ستاره قطبی به سمت جنوب آسمان) می کند و در ساعت 5 و 55 دقیقه در افق غربی، غروب میکند. در این زمان ماه در صورت دلو قرار دارد.

1400 06 01 sky map aug sep

 

راهنمای رصد سیاره‌ها
سیاره تیر (عطارد) : این سیاره پس از غروب خورشید در بالای افق غربی و پایینتر از سیاره ناهید دیده می‌شود و در طی این هفته هر روز از افق بیشتر فاصله می‌گیرد. قدر این سیاره 0.2- است و با چشم و بدون ابزار رصدی دیده خواهد شد.
سیاره ناهید (زهره) : این سیاره به مانند نگین درخشانی پس از غروب خورشید و با قدر 4.2- در بالای افق غربی دیده می‌شود. دیدن این سیاره با تلسکوپ و کمی پس از غروب خورشید بسیار جذاب است، زیرا قرص این سیاره به آسانی دیده می‌شود.
سیاره مریخ : در نزدیکی خورشید و افق غربی قرار دارد.
سیاره مشتری و زحل در ابتدای متن توضیح داده شد..
سیاره اوانوس : این سیاره در صورت فلکی بز (حمل)  قرار دارد و برای دیدن آن به نقشه، مهارت رصدی و ابزار رصدی متوسط نیاز دارد. سیاره اورانوس از قدر 5.7 در بین دو ستاره اومیکرون و سیگما حمل (بز) قرار دارد. قرص این سیاره با تلسکوپ‌های قوی قابل تشخیص است.

 

iranoptic banner 101 

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

celestron banner 02

iranoptic 03

هر هفته یک چهره از آسمان شب ایران را پیش چشمان شما خواهیم آورد
  • مثلث تابستانی

    عکاس: صابر کریمی هنوز رسما تابستان در نیمه شمالی زمین از راه نرسیده، اما آسمان ما شروع به تابستانی کردن خود می کند. در این

    ...
  • شفق قطبی

    عکاس: حسین نصری شفق قطبی، پدیده‌ای جوی است که بر اثر برخورد ذرات پرانرژی خورشید با جو فوقانی زمین به وجود می‌آید؛ در حالت

    ...