آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی
 
 برای دیدن قمرهای سیاره مشتری  داشتن ابزار مناسب رصدی با بزرگنمایی بالامی تواند بسیار مؤثر باشد. رویدادهایی مانند گذر قمر و  رصد کردن چشم مشتری به بزرگنمایی بالای 120 برابر نیاز دارد.
 
 
Time
تاریخ زمان نام قمر رویداد
4 مهرماه 21:23 II آغاز گذر سایه قمر
4 مهرماه 22:40 -- عبور چشم  مشتری
4 مهرماه 23:12 II آغاز گذر
5 مهرماه 00:00 II پایان  گذر سایه قمر
5 مهرماه 00:00 II پایان  گذر سایه قمر
5 مهرماه 01:32 II پایان گذر
6 مهرماه 04:27 -- عبور لکه مشتری
6 مهرماه 04:42 I آغاز گذر سایه قمر
6 مهرماه 05:29 I آغاز گذر
6 مهرماه 19:36 II پایان اختفا
7 مهرماه 00:18 -- عبور چشم  مشتری
7 مهرماه 02:03 I ورود به سایه مشتری
7 مهرماه 04:57 I پایان اختفا
7 مهرماه 19:38 III پایان اختفا
7 مهرماه 20:09 -- عبور چشم  مشتری
7 مهرماه 23:10 I آغاز گذر سایه قمر
7 مهرماه 23:55 I آغاز گذر
8 مهرماه 01:20 I پایان  گذر سایه قمر
8 مهرماه 02:03 I پایان گذر
8 مهرماه 20:31 I ورود به سایه مشتری
8 مهرماه 23:23 I پایان اختفا

راهنمای نام قمرها

Io (I)
Europa (II)
Ganymede (III)
Callisto (IV)
 
 
 

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

celestron banner 02

iranoptic 03

هر هفته یک چهره از آسمان شب ایران را پیش چشمان شما خواهیم آورد